Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Opis projekta:

Tvrtka Strahinjčica d.o.o. potpisala je 11. ožujka 2019. Ugovor o bespovratnim sredstvima za provedbu projekta „Povećanje EnU i OIE u Strahinjčica d.o.o.“. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Natječaja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektne aktivnosti usmjerene su na ostvarenje energetske uštede u Poslovnoj zgradi Strahinjčica d.o.o. implementacijom Fotonaponske sunčane elektrane, energetskom obnovom vanjske ovojnice energetski troškovne cjeline i rekonstrukcijom postojećeg sustava grijanja/hlađenja.

Elementi projekta:

  • Element 1 – Priprema dokumentacije
  • Element 2 – Energetska učinkovitost
  • Element 3 – Obnovljivi izvori energije
  • Element 4 – Upravljanje projektom
  • Element 5 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u privatnom uslužnom sektoru, omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine isporučene energije i/ili smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Specifični cilj projekta je smanjiti potrošnju isporučene energije u energetski troškovnoj cjelini Poslovna zgrada Strahinjčica d.o.o. za 95.878 kWh kroz provedbu 2 mjere energetske učinkovitosti i 1 mjere za korištenje OIE koji će energetski troškovnoj cjelini donijeti smanjenje potrošnje isporučene energije za 33,13% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedba mjera. Ostvarenje cilja mjerljivo je ostvarenjem pokazatelja zadanih Pozivom koji su ujedno pokazateljima rezultata.

Rezultati projekta:

  • Ušteda energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) – 46.002 kWh – navedeni iznos pokazuje smanjenje isporučene energije poslije provedbe projektnih aktivnosti
  • Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) – 49.876 kWh – navedeni iznos pokazuje povećanje količine energije proizvedene iz OIE poslije provedbe aktivnosti projektnog prijedloga.

Razdoblje provedbe projekta: od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2021.

Ukupna vrijednost projekta je 1.369.829,55 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 989.542,58 HRK.

Više informacija:
+385 49 374 000

gordana@strahinjcica.hr

www.strahinjcica.hr

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://razvoj.gov.hr/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Strahinjčica d.o.o.

Kontakt

Prodaja: 049/374-007
Komercijala: 049/374-025
Računovodstvo: 049/374-023
Fax: 049/223-824

049/374-000

Imate pitanje? Kontaktirajte nas na info telefon.

© Copyright – Strahinjčica | Developed by krMedia

Pogledaj naš katalog